ELÄINAVUSTEINEN KUNTOUTUS

Eläinavusteinen kuntoutus on työskentelymuoto, jota toteutetaan omana palvelunaan ja osana muita palvelumuotoja. Eläinavusteista kuntoutusta voidaan tehdä yksilötyönä, osana perhetyötä tai ryhmämuotoisesti. Eläinavusteista kuntoutusta toteuttaa ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja. Työskentelyä tehdään pääsääntöisesti Kyyhkyrinteessä, mutta myös muissa ympäristöissä, kuten koulussa, perheen kotona ja muissa toiminnallisissa ympäristöissä.

Eläinavusteinen kuntoutus on voimavarakeskeinen ja toiminnallinen työskentelymuoto ja se on kokonaisvaltaisesti läsnä työskentelyssä. Eläinten mukanaolo tuo työskentelyyn monia uusia ulottuvuuksia ja sen myötä työskentelyyn kiinnittyminen helpottuu yleensä paljon. Työskentelyn alkuvaiheessa eläinten mukanaolo helpottaa tutustumista ja työskentelyyn motivoitumista ja työskentelyn edetessä eläinavusteisuus muotoutuu yleensä niin tärkeäksi prosessin kannalta, että se kannattelee työskentelyä loppuun asti. Eläinten läsnäolo tuo mukanaan hyväksyntää ja iloa. Eläinten avulla on hyvä opetella erilaisia tunnetaitoja ja työstää omaa minäkuvaa. Eläin ei ikinä tuomitse tai arvostele ihmistä ulkonäön tai erityisyyksien perusteella, vaan eläin hyväksyy ihmisen omana itsenään. Ihmisille on luontaista kohdella eläimiä hyvin ja sen vuoksi eläinavusteisella kuntoutuksella päästään antamaan paljon sekä suoraa, että epäsuoraa positiivista palautetta. Yhtenä eläinavusteisen työskentelyn työmenetelmänä voidaan käyttää eläinavusteista voimauttavaa valokuvaamista. Nykyisten tutkimusten perusteella on voitu todeta, että eläinavusteinen työskentely sopii erityisen hyvin nuorille ja sellaisille asiakkaille, joiden on ollut vaikeaa kiinnittyä mihinkään aikaisempaan työskentelyyn.

”Niiden (eläinten) kanssa kun ollaan oltu, niin on ollu vaan niinku helpompi jutella kaikista asioista. Eikä sitä paitsi aina oo tarvinnut jutella, vaan sitten ollaan vaan oltu ja nautittu. Ja mä en oo oikein muuten osannu niinku olla. Se koru mikä me tehtiin siitä Unnan (ponin) jouhista ni on mun sellainen voimajuttu. Oli kans kiva nähdä kun äitikin tykkäs niistä hevosista ja me harjattiin niitä yhdessä”

— Tyttö 16 vuotta

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.