Perhearviointi ja vanhemmuuden arviointi

Perhearviointi tapahtuu aina yhteistyössä tilaajan ja erityisesti perheen kanssa. Onnistunut perhearviointi on kuntouttavaa, jossa perhe saa edukatiivisesti sekä empaattisesti tietoa perheen rakenteista, vuorovaikutustavoista sekä keinoja ja välineitä parantaa perheen tilannetta. Perhe osallistuu itse arvion tekoon. Valmis perhearvio käydään läpi aina perheen kanssa niin, että perhe voi oikaista tulkintoja sekä tuottaa itse arviointiin itse haasteita ja mahdollisuuksia mitä perheessä esiintyy. Perhearviointitiimi koostuu tarpeen mukaan perhekuntoutustyöntekijästä, perheterapeutista ja sosiaalityöntekijästä. Sosiaalityöntekijä on tiimissä oman toimensa ohessa.

Arviointikäyntejä on 1-4 käyntiä viikossa riippuen perheen tilanteesta

Perhearviointitiimi käyttää työskentelyn tukena havainnointitaulukkoa, jossa keskeistä on havainnoida perheenjäsenten ja perheen historiaa, perheen fyysistä ympäristöä, lasten erityistarpeita, diagnostiikkaa sekä kuntoutusmuotojen toimivuutta.

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.