Varsinais-Suomen Sosiaalipalvelut Oy perhetyö

Perhetyö

Varsinais-Suomen Sosiaalipalveluiden perhetyön lähtökohtana on nähdä perhe kokonaisuutena. Jokaiselle perheelle räätälöidään parhaiten heidän yksilöllisiä tarpeitaan vastaava ja heidän voimavaransa huomioonottava kokonaisuus, jossa tärkein tavoite on pitää perhe koossa siten, että jokainen yksilö perhesysteemissä voi hyvin. Työskentely tapahtuu kotikäynteinä, yrityksen toimitiloissa tai muussa sovitussa paikassa (esim. leiriolosuhteet).

Sisältö

Perhetyön tavoitteita voivat olla mm. lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen, positiivisten kasvatuskeinojen löytäminen, perheen omien voimavarojen löytäminen ja lisääminen, opastaminen arjen ongelmien hallinnassa, kannustaminen perheen yhteiseen ajankäyttöön, yhdessä tekeminen, palvelujen kartoittaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Lisäksi se voi sisältää opastusta lasten hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen. Perhetyön tärkein tavoite on tukea perheen hyvinvointia siten, että vahvempiin yhteiskunnan interventioihin, kuten esim. huostaanottoihin, ei tarvitsisi turvautua.

Kesto ja suunnittelu

Perhetyötä toteuttavat koulutetut työntekijät. Jokaiselle perheelle kartoitetaan heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat työntekijät. Perhetyöhön tehdään selkeä suunnitelma monialaisen tiimin voimin ja sen toteutumista tarkastellaan asiakassuunnitelmapalavereissa. Perhetyö aloitetaan laatimalla suunnitelma yhdessä perheen ja perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä. Perhetyön ja sen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan sovitusti. Tavoitteiden toteutumisen arviointi suoritetaan vähintään kolmen kuukauden väliajoin.

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.