VARSINAIS-SUOMEN

SOSIAALIPALVELUT Oy

Visiomme on tehdä vaikuttavaa avohuollon lastensuojelutyötä asiakaslähtöisesti, keskittyen olennaiseen.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa kehittymistä kohti tilannetta, jossa jokaista perhettä voidaan auttaa juuri heidän tilanteeseensa parhaiten sopivalla tavalla. Tämä sisältää rajat rikkovaa ajattelua, jossa pyritään rakentamaan siltoja myös eri ammattikuntien yhteiseen työskentelyyn sekä laajentamaan lastensuojeluajattelua yksilötasolta yhteisöiden hyväksi tehtävään työhön. Toiminta on tutkimusperusteista ja tutkimusta tukevaa, jolloin voidaan luoda uusia malleja toimia erilaisissa perheissä. Työyhteisön hyvinvointi ja osallisuus sekä yksilötason kehittymismahdollisuuksien tukeminen nähdään tärkeänä, koska työntekijän hyvinvointi valuu tunnetransferenssina asiakasperheisiin.

Visiossa jokainen ihminen nähdään hiomattomana timanttina ja omana ainutlaatuisena itsenään, jolla on annettavaa myös yhteisölle.

Haluamme tehdä oman näköistä työtä, jolla on yhteiskunnalliselle tasolle ajattelua uudistava merkitys. Oman näköisyyttä tukevia tekijöitä ovat inhimillisyys, yhdessä ihmettely ja kehittyminen, erilaisuuden arvostus, aitous, ajattelun ja työskentelyn avoimuus sekä tosiasioihin pohjaava toiminnan kehittyminen. Haluamme olla poikkitieteellinen inhimillisen ajattelun edelläkävijä, jossa jokainen voi olla omana itsenään osa jotain suurempaa.

PALVELUMME

Varsinais-Suomen Sosiaalipalvelut tarjoaa mm. seuraavia palveluita.

Ammatillinen
tukihenkilö

Terapiapalvelut

Perhetyö

Kuntouttavat leirit avohuollon tukitoimena

Koulutuspalvelut

Sijaisperheiden
tuki

Neuropsykiatrinen
valmennus

Eläinavusteinen
kuntoutus

Avomuotoinen
perhekuntoutus

Työnohjaus

Perhearviointi

UUSIMMAT ARTIKKELIT

Seuraa meitä somessa

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.