RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen periaatteena on etsiä myönteisiä keinoja selvitä elämän ja työelämän haasteista. Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, työtapojen vaikutuksen tiedostamista ja työmotivaation ylläpitoa. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tavoitteena on voimaannuttaa, tukea ammatillista kasvua, lisätä työhyvinvointia sekä parantaa työn laatua ja tuloksellisuutta. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on asiakas- ja voimavarakeskeinen, tulevaisuusorientoitunut ja tavoitteellinen menetelmä asiakastyöhön, johtamiseen, projektityöskentelyyn, kehittämishankkeiden ja muutostilanteiden ohjaukseen, johtamisen valmennukseen sekä esimiestyön tukemiseen yksilö-, ryhmä- ja työyhteisömuotoisena. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja niitä arvioidaan prosessin aikana ja, kun työnohjaus päättyy.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tarkoittaa, että ongelmat havaitaan, muutetaan ne mielekkäiksi haasteiksi ja tavoitteiksi, jonka jälkeen aletaan luomaan uusia toimintamalleja ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tähtää tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen, sekä työntekijän henkilökohtaiseen kasvuun. Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.